TẦM NHÌN

VÌ LỢI ÍCH NGƯỜI TIÊU DÙNG

Bảo Thạch luôn nỗ lực đem lại những sản phẩm chất lượng cao và tốt nhất cho Khách hàng. Các sản phẩm Bảo Thạch nghiên cứu và phát triển là các sản phẩm từ bông và sợi cotton với độ an toàn và chất lượng cao cho người tiêu dùng, luôn được người tiêu dùng tin tưởng, bình chọn và sử dụng.

SỨ MỆNH

VÌ LỢI ÍCH CỦA MỌI NGƯỜI

Bảo Thạch là công ty đi đầu trong lĩnh vực sản xuất bông băng gạc y tế của Việt Nam.

Sứ mệnh vì lợi ích cộng đồng luôn định hướng tất cả sản phẩm và dịch vụ của Bảo Thạch mọi lúc, mọi nơi cho mọi người, mọi nhà

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

IN DẤU SÁNG TẠO

Bảo Thạch giải quyết việc làm cho hàng trăm người lao động, mở ra cơ hội học hỏi và phát triển nghề nghiệp cho người lao động.

HƯỚNG ĐẾN CỘNG ĐỒNG

Bảo Thạch khuyến khích và tạo mọi điều kiện để người lao động được sáng tạo trong chuyên môn vì quyền lợi của Bảo Thạch và khách hàng.

Bông Y Tế

Gạc Y Tế

Vải Không Dệt

Băng Thun

Sản Phẩm Em Bé